Käyttöehdot

Käyttämällä ES Visuals Oy:n Siltaloppi.art tuotteita, sitoudut noudattamaan
alla lueteltuja ehtoja.

 

Kuva on ES Visuals Oy:n kuvaajien omistama tai hallinoima teos.

 

Verkkokaupan käyttäjästä tulee asiakas, kun hän on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot tarkoituksenaan ostaa Siltaloppi.art -verkkokaupasta.

 

1. ASIAKKAAN KÄYTTÖOIKEUDET

 

1.1 Käyttöoikeus alkaa sopimuspäivästä ja on voimassa rajoittamattoman ajan.

1.2 Kuvia voidaan käyttää ainoastaan yksityiskäytössä tai editoriaalisissa tarkoituksissa verkkosivuilla, lehdissä tai muissa printtimedioissa.

 

1.2.1 Jos asiakas haluaa käyttää kuvia mainonnallisiin tarkoituksiin, asiakkaan täytyy hankkia kuvassa esiintyviltä henkilöiltä lupa kuvan käyttöön.

 

1.3 Käyttöoikeus ei ole yksinoikeus, eli samansisältöinen käyttöoikeus samaan kuvaan voidaan myöntää muillekin tahoille.

1.4 Käyttöoikeus kattaa kuvan käytön sekä kaupallisissa että ei-kaupallisissa käyttöyhteyksissä. Käyttöoikeus ei kuitenkaan kata kuvan käyttöä lain tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin.

 

1.5 Kuvia ei saa minkäänlaisissa olosuhteissa käyttää tavalla, joka mustamaalaa, parjaa, herjaa tai kunnialoukkaa kuvassa esiintyviä henkilöitä, omaisuutta, valtioita, rotuja, tapoja, kultuureja, uskontoja, hallituksia, sotavoimia tai vastaavaa.

 

1.6 Kuvia ei saa käyttää missään olosuhteissa pornografisessa, rivossa, säädyttömässä tai laittomassa materiaalissa.

 

1.7 Käyttöoikeus sisältää oikeuden teknisesti muokata kuvaa tarkoitukseen sopivaksi. Sitä ei saa kuitenkaan muokata kuvassa esiintyvää kohdetta loukkaavaksi tai halventavaksi.

 

2. ASIAKKAAN VASTUUT

 

2.1 Kuvaa ei saa antaa vuokralle tai myydä edelleen yksityisille henkilöille, yrityksille eikä yhdistyksille. Kaikki verkkokaupan kuvat on tarkoitettu vain asiakkaan omaan käyttöön/julkaisuun.

 

2.2 Kuvia ei saa myydä, jakaa eikä kopioida. Kuvia ei saa sisällyttää mihinkään muuhun kuva-arkistoon/varastoon, kirjastoon tai kokoelmaan, josta niitä voisi jakaa/myydä.

 

2.3 Käytettäessäsi kuvaa julkaisussa ES Visuals edellyttää, että nimi Siltaloppi.art ja kuvaajan nimi ilmenee kuvan yhteydessä.

 

2.4 Asiakas on korvausvelvollinen ES Visualsille sekä väärinkäytöstä johtuen korvausta vaativille tahoille, mikäli kuvaa on käytetty lain- tai sopimuksenvastaisesti.

 

3. ES VISUALSIN OIKEUDET JA VASTUUT

 

3.1 ES Visuals ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista epäsuorista, seurauksellisista, rangaituksellisista tai tapaturmallisista vahingoista mukaan lukien vahingot menetetyistä tuloista, liiketoiminnalle aiheutuneista häiriöistä tai muista rahallisista tappioista, joita ilmenee kuvien käytöstä tai Asiakkaan kyvyttömyydestä käyttää kuvia.

 

3.2 ES Visuals ja sen henkilökunta ei ole korvausvelvollinen, mikäli kuvia käytetään ehtojen vastaisesti ja siitä aiheutuu vahinkoa tai korvausvaatimuksia.

 

3.3 Mikäli Asiakas ei saa teknisestä syystä ladattua kuvaa Siltaloppi.art -verkkokaupasta, korvaa ES Visuals asiakkaalle enintään kuvan hintaa vastaavan summan.

 

3.4 Ellei Asiakas kirjallisesti pyydä päinvastoin, on ES Visualsilla oikeus esittää Asiakkaan tuottamia esityksiä osana markkinointiaan sekä koulutuksellisia ja myynninedistämisellisiä tarkoituksiaan/päämääriään. Pyynnöstänne ES Visuals ilmoittaa yrityksenne nimen valmiin tuotteen/esityksen valmistajana.

 

4. MUUT EHDOT

 

4.1 Tämä sopimus astuu voimaan heti kun Asiakas on lukenut ja hyväksynyt nämä käyttöehdot.

 

4.2 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

4.3 Tästä sopimuksesta aiheutuva riita pyritään ratkaisemaan ensisijassa neuvottelemalla. Toissijaisesti tästä sopimuksesta aiheutuva riita ratkaistaan Vaasan käräjäoikeudessa.

 

4.4 Tämä sopimus sisältää kaiken, mitä sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet.

 

4.5 Kaikki muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on sovittava kirjallisesti kummankin osapuolen allekirjoittamalla sopimuksella, jotta ne olisivat päteviä.

 

5. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

 

5.1 ES Visualsilla on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli Asiakas käyttää kuvia sopimuksen mukaisen käyttöoikeutensa ylittäen.

 

5.2 Kumpi tahansa sopimusosapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään toisen osapuolen rikottua tämän sopimuksen mukaisia ehtoja. Kuviin myönnetyt käyttöoikeudet päättyvät välittömästi toisen osapuolen vastaanotettua irtisanomisilmoituksen. Maksettuja maksuja ei palauteta.