Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
siltaloppi.art asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Esa Siltaloppi Media Oy
Kirkkopuistikko 18
65100 Vaasa

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– tilausten käsittely
– sähköpostimarkkinointi

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– nimi
– osoitetiedot
– puhelinnumero
– yrityksen nimi ja Y-tunnus
– sähköpostiosoite
– tilaushistoria

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Pääosin tiedot ovat tilaajien itse antamia tai Esa Siltaloppi Media Oy:n ja tilaaja yrityksen sähköpostin vaihdosta kerättyjä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta mihinkään tarkoitukseen.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään ESMedian tietokantaan jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Esa Siltaloppi Media Oy
Kirkkopuistikko 18
65100 Vaasa